Doświadczenie, które procentuje

Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W chwili obecnej wykonuje wszystkie rodzaje analiz genetycznych, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym. Dla potrzeb ekspertyzy Zakład przeprowadza badania zmienności jądrowego i mitochondrialnego DNA (mtDNA), wykorzystując najnowsze techniki biologii i genetyki molekularnej. Zespół biegłych wykonujących badania legitymuje się imponującym dorobkiem naukowym udokumentowanym wieloma publikacjami o zasięgu międzynarodowym.

Genetyka bez granic

Zakład dysponuje wszechstronnym doświadczeniem w identyfikacji osób zaginionych, zdobytym m.in. dzięki udziałowi w największym na świecie projekcie identyfikacji szczątków ludzkich z grobów masowych byłej Jugosławii. Do realizacji tego projektu został zaproszony przez Międzynarodową Komisję Osób Zaginionych (ICMP) powołaną w roku 1996 na szczycie państw G7 w Lionie, jako jedno z dwóch laboratoriów z krajów spoza byłej Jugosławii. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w projektach międzynarodowych, zespół bydgoskich genetyków przeprowadzał badania w najtrudniejszych sprawach w kraju - w ostatnim czasie w ciągu kilku dni dokonał identyfikacji genetycznej ciał dwudziestu trzech górników, ofiar katastrofy w kopalni "Halemba". Zakład współtworzy międzynarodowe bazy danych profili genetycznych, które są wykorzystywane w interpretacji statystycznej wyników badań przeprowadzanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości w wielu krajach Europy i USA.

Możesz nam zaufać

Biegli corocznie poddają się weryfikacji merytorycznej w postaci udziału w polskich i międzynarodowych eksperymentach atestacyjnych. Zakład posiada m.in. atesty Polskiego Towarzystwa Medycyny i Sądowej i Kryminologii na wykonywanie badań genetycznych w sprawach o ustalanie spornego ojcostwa oraz identyfikacji śladów biologicznych (na lata 2008-2009), a także atesty Niemieckiej Grupy ds. Profilowania DNA (GEDNAP 36 i 37) na wykonywanie badań jądrowego i mitochondrialnego DNA w sprawach identyfikacyjnych.


O nas

 

 

 

 

 

 

 


powrót do poprzedniej strony

strona główna


   
 

Ustalanie spornego ojcostwa i inne badania pokrewieństwa, związane np. z postępowaniem spadkowym. Wyniki badań przeprowadzanych z wykorzystaniem automatycznych analizatorów DNA są poparte analizą statystyczną, która pozwala na potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem co najmniej 99.9999 proc.

Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. 052. 585.35.56, fax 052. 585.35.53, e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl

webdesign, webpublishing: inasense.pl