Analizy genetyczne: Ustalanie ojcostwaUstalanie spornego ojcostwa i inne badania pokrewieństwa, związane np. z postępowaniem spadkowym. Wyniki badań przeprowadzanych z wykorzystaniem automatycznych analizatorów DNA są poparte analizą statystyczną, która pozwala na potwierdzenie ojcostwa z prawdopodobieństwem co najmniej 99.9999 proc.

Czas sporządzenia ekspertyzy nie przekracza 10 dni od momentu pobrania materiału biologicznego. Biegli służą fachowymi konsultacjami dotyczącymi istoty genetycznych analiz pokrewieństwa oraz interpretacji wyników badań, które wykorzystywane są w procesie sądowym.


Badania pokrewieństwa wykonywane są również na zlecenie osób prywatnych, jednak z zachowaniem zasad obowiązujących w postępowaniu sądowym. W przypadku, gdy dziecko jest niepelnoletnie, Zaklad nie wykonuje badań ojcostwa bez zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów.

---------
ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zgłoszeniowy na badania genetyczne w celu ustalenia ojcostwa

zapisz w *.pdf              zapisz w *.doc  >> Ustalanie ojcostwa

  Identyfikacja śladów

  Identyfikacja szczątków

  Pochodzenie ewolucyjne

 


powrót do poprzedniej strony

strona główna


   
 

Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W chwili obecnej wykonuje wszystkie rodzaje analiz genetycznych, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym. Dla potrzeb ekspertyzy Zakład przeprowadza badania zmienności jądrowego i mitochondrialnego DNA (mtDNA), wykorzystując najnowsze techniki biologii i genetyki molekularnej.

Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. 052. 585.35.56, fax 052. 585.35.53, e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl

webdesign, webpublishing: inasense.pl