Analizy genetyczne: Pochodzenie ewolucyjne


Określanie pochodzenia ewolucyjnego (tzw. przynależności haplogrupowej) chromosomu Y (w linii ojcowskiej) oraz mitochondrialnego DNA (w linii matczynej).


Badania takie wykonywane są najczęściej na życzenie osób prywatnych, które interesują się swoim genetycznym rodowodem. W niektórych przypadkach wyniki takich badań umożliwiają również określenie pochodzenia etnicznego.


Dzięki tzw. datowaniu molekularnemu i analizie filogeograficznej można określić czas i miejsce, w którym wyodrębniła się dana linia matczyna lub ojcowska - przykładowo, można stwierdzić, że kobieta, która dała początek linii matczynej reprezentowanej przez badaną osobę, żyła około 15.000 lat temu na Bliskim Wschodzie.


-------
ZAŁĄCZNIKI

Formularz zgłoszeniowy na badania genetyczne w celu określenia pochodzenia ewolucyjnego

zapisz w *.pdf              zapisz w *.doc  Ustalanie ojcostwa

  Identyfikacja śladów

  Identyfikacja szczątków

>> Pochodzenie ewolucyjne

 


powrót do poprzedniej strony

strona główna


   
 

Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W chwili obecnej wykonuje wszystkie rodzaje analiz genetycznych, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym. Dla potrzeb ekspertyzy Zakład przeprowadza badania zmienności jądrowego i mitochondrialnego DNA (mtDNA), wykorzystując najnowsze techniki biologii i genetyki molekularnej.

Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. 052. 585.35.56, fax 052. 585.35.53, e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl

webdesign, webpublishing: inasense.pl