Analizy genetyczne: Identyfikacja śladów


Identyfikacja śladów biologicznych. Dzięki nowoczesnym technologiom badania zmienności jądrowego DNA możliwa jest identyfikacja nawet niewielkich śladów krwi, śliny, nasienia czy potu.

Minimalnej wielkości ślady biologiczne pozostawione na kopertach, znaczkach czy niedopałkach papierosów mogą mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia wykrycia sprawców przestępstw lub eliminacji osób podejrzanych. W przypadkach wykrycia mieszaniny męskiego i żeńskiego materiału biologicznego (np. w sprawach gwałtów) stosowana jest analiza zmienności męskiego chromosomu Y

Do identyfikacji najtrudniejszych śladów biologicznych, np. pojedynczych włosów ludzkich pozbawionych cebulki włosowej wykorzystywane są techniki analizy mitochondrialnego DNA (mtDNA) - dziedziczonego w linii matczynej i odpornego na działanie czynników zewnętrznych degradujących materiał genetyczny.

-------
ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie o cenę badań śladów biologicznych

zapisz w *.pdf              zapisz w *.doc
  Ustalanie ojcostwa

   >> Identyfikacja śladów

  Identyfikacja szczątków

  Pochodzenie ewolucyjne

 


powrót do poprzedniej strony

strona główna


   
 

Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W chwili obecnej wykonuje wszystkie rodzaje analiz genetycznych, które mogą być wykorzystane w procesie sądowym. Dla potrzeb ekspertyzy Zakład przeprowadza badania zmienności jądrowego i mitochondrialnego DNA (mtDNA), wykorzystując najnowsze techniki biologii i genetyki molekularnej.

Katedra Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej
Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. 052. 585.35.56, fax 052. 585.35.53, e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl

webdesign, webpublishing: inasense.pl